LUCIDUS Kiadó                Alapítva 1998
kisebbségkutatás


Kisebbségkutatás
A kiadó céljai érvényesítéséhez adja ki immáron huszonhatodik éve a Kisebbségkutatás című folyóiratot, amely a nemzeti­ nemzetiségi kérdést – egyetlen orgánumként – teljes tematikai sokszínűségében ábrázolja a szociológiai, irodalmi, kulturális, nyelvtudományi, jogtudományi, politikatudományi és történeti vonatkozásokban egyaránt.
A Kisebbségkutatás abban a tekintetben is hiánypótló tudományos folyóirat, hogy az egyes a tanulmányok mellett bőséges szemle anyagot közöl a külföldi tudományos irodalomból: számonként átlagosan 10–20 forrást dolgoz fel. Topográfiai értelemben természetesen Közép- és Kelet- Európára koncentrál, ugyanakkor az európai integrációs törekvésekre tekintettel gondot fordít a nyugat-európai, sőt a globalizációs folyamatok miatt a tőlük távol eső területek etnikai viszonyaira is.

A folyóirat összes száma pdf-formátumban innen letölthető =>

alapító és főszerkesztő: Cholnoky Győző
szerkesztőbizottság: Pomogáts Béla (elnök), Doncsev Tosó, Halász Iván, Miskolczy Ambrus, Szarka László, Péntek János, Kocsis Károly, Szász Zoltán, Tóth Ágnes, Tóth Pál Péter
főmunkatárs: Cholnoky Olga

Lucidus Kiadó | kiadóvezető: Cholnoky Győző | kiadóhivatal: 1192 Budapest, Gomb u. 7. | tel.: 282-2250 | e-mail: mcholnoky@gmail.com