A középkori magyarság település-

Mályusz Elemér: A középkori magyarság település- és nemzetiségpolitikája Budapest, 2002 Lucidus Kiadó. 276 p. + térkép, 3200 Ft

A két világháború között a középkori magyar nemzetiségpolitikáról folyó Szekfű–Mályusz vitában, a most először megjelent művében Mályusz Elemér azt fejti ki, hogy a magyar királyság első két évszázadát az asszimiláló politika jellemezte. Csupán a XIII. századtól történt változás, midőn a széttelepítő politikát az idegen népek koncentrálásának politikája váltotta fel, a következő két évszázadban pedig a nem-magyar népek egy része tényleges autonómiát nyert.

 
Anyanyelvi ébredés és hagyomány

Nyomárkay István: Anyanyelvi ébredés és hagyomány nálunk és szomszédainknál
Budapest, 2002. Lucidus Kiadó.159 p.. Illusztr. 10 old., 2300 Ft

Részletesen eddig senki nem vizsgálta a XVIII. század végi és a XIX. század eleji magyar, horvát, szlovák és szlovén nyelvtanokat abból a szempontból, hogy melyek azok a közös vonásaik, amelyek a német iskolai nyelvtannak, a Verbesserte Anleitung zur deutschen Sprachlehrének hatásával magyarázhatók. Nyomárkay István, az ELTE egyetemi tanára, a horvát akadémia tagja ezt az úttörő munkát végezte el, mégpedig az említett közös nyelvi jelenségek egzakt vizsgálatán kívül azzal is, hogy az eltérések közül pl. kimutatta: ahol a latin kultúra jobban gyökeret vert (magyar nyelvtanok), ott szilárdabb grammatikai szemléletmód alakult ki.

 
Fejezetek a magyarországi német irodalom

Kalász Márton-Kovács József László-Balogh F. András-Komáromi Sándor: Fejezetek a magyarországi német irodalom történetéből
Budapest, Lucidus Kiadó, 2002. 447 p. 3500 Ft (elfogyott)

Noha köztudott: a német irodalomnak Magyarországon komoly hagyománya van, Pukánszky Béla 1926-ban írt munkája óta nem jelent meg összefoglaló mű a témáról. Ez a négy szerzős kiadás igyekszik pótolni ezt a hiányt: részben folytatja a Pukánszkynál 1848-cal lezárt „történetet”, részben pedig szövegébe beépíti az elmúlt háromnegyed-évszázadban született tudományos eredményeket.

 
Nemzettudat, nyelv és irodalom

Lőkös István: Nemzettudat, nyelv és irodalom. Horvát-szlovén-magyar irodalom és művelődéstörténeti interferenciák
Budapest, 2002. Lucidus Kiadó. 250 p. 2600 Ft

A szerző a horvát akadémia tagja horvát-szlovén-magyar irodalmi és művelődési interferenciákat vizsgál.

 
A közép-európai szöveguniverzum

Fried István: A közép-európai szöveguniverzum
Budapest, 2002. Lucidus Kiadó. 182 p. 2300 Ft

A Herder-díjas irodalomtörténészt ezúttal az a folyamat érdekli, melynek révén a nyelvi és nyelvek feletti (közép-európai) közös élményiséget érzékeltető "szöveguniverzum" jön létre. A szerző a régió irodalmainak egymásra hatásait elemzi a tőle megszokott fölényes tárgyi tudással.

 
Dalnak új utat mutattam

Fehérvári Győző: „Dalnak új utat mutattam…”
Budapest, 2002. Lucidus Kiadó, 287p. 2500 Ft

Az észt és finn fordító, irodalomtörténész a Kalevala és a Kalevipoeg keletkezéstörténetét, kapcsolatrendszerét és a hazai fogadtatást mutatja be.

 
Erdélyi történetek

Köpeczi Béla: Erdélyi történetek
Budapest, 2002. Lucidus Kiadó. 203. p. 2400 Ft

A most közreadott tanulmányok arra törekszenek, hogy bemutassák az erdélyi román-magyar kapcsolatokat az élet különböző területein azzal az igénnyel, hogy az olvasó hiteles képet kapjon róluk.