The legacy of Saint Stephen

Zsoldos Attila: The legacy of Saint Stephen
A/5 168 p. kötve, 3200 Ft

Az elsősorban nem magyar olvasóknak szóló kötet első királyunk államalkotó tevékenységének azokat az elemeit emeli ki, amelyek révén történelmileg igen rövid idő alatt és hatásosan kapcsolódott Magyarország Európa szellemi életébe.

 
Rákóczi útjain

Köpeczi Béla: Rákóczi útjain
A/5 170 p. kötve, 2200 Ft

A kötet három fejezete: Rákóczi vallásossága; A Rákóczi-szabadságharc külkapcsolatai; Belső viszonyok. A tanulmányok közül a fejedelem belső világával foglalkozó szöveg újszerű megvilágításba helyezi vallásossága bonyolult rendszerét.

 
Kisebbségi léthelyzetek

Szarka László: Kisebbségi léthelyzetek – Közösségi alternatívák
 A/5 kötött 342 p. 3400 Ft

A kötet három nagy fejezetben tárgyalja az etnikai csoportok történeti és jogi helyzetét a kelet-közép-európai nemzetállamokban. A 21. század elejei integrációs tendenciák, a kisebbségi jogok fokozatos kiterjesztése megteremtheti a feltételeit annak, hogy hátrányos kisebbségi léthelyzetekben olyan közösségi alternatívák fogalmazódjanak meg, amelyek új autonómiamodellek számára nyitnak teret.

 
Határjárás a közös román-magyar múltban

Miskolczy Ambrus: Határjárás a közös román-magyar múltban
A/5 kötött 270 p. 2800 Ft

A három fejezetből álló munka első része a románok középkori szellemiségből való kitörését vizsgálja, a második a felvilágosodás-kori román-magyar viszonyokkal, a harmadik pedig, a két nép kapcsolatát eredendően meghatározó liberalizmus és nacionalizmus eszmeáramlatával és hatásával foglalkozik.

 
A magyarul megszólaló tudomány

Péntek János (szerk.): A magyarul megszólaló tudomány
A/5 kötött 340 p. 3200 Ft

Az Apáczai-évforduló tiszteletére megjelenő tanulmánykötet szerzői erdélyi és magyarországi nyelvészek. Az első rész az Encyclopaediával foglalkozik, a második a magyar irodalmi, tudományos és szaknyelvek kialakulásával, a harmadik pedig, az egyes tudományterületek sajátos terminológiáját elemzi.

 
Egy amerikai lelkész magyarországi missziója

Rajki Zoltán: Egy amerikai lelkész magyarországi missziója
A/5 kötött, 183 p. 1950 Ft

A könyv régi adósságot törleszt: a keresztény kisegyházak közül az adventisták tevékenységét az olvasó most először ismerheti meg, mégpedig a teológus John Friederick Huenergardt (1875-1955) sikeres és nagyhatású magyarországi missziós tevékenysége bemutatásával. A könyvből az is kiderül, hogy Huenergardt megismerte és megszerette a magyar nyelvet és kultúrát egy olyan időszakban (az I. világháború időszakában), amikor a nagyvilág ellenségesen nézett ránk, magyarokra.
 
A románok a történeti Magyarországon

Miskolczy Ambrus: A románok a történeti Magyarországon
185 p. 2600 Ft

Csaknem 100 éve, 1915-ben jelent meg utoljára román részről összefoglaló munka a magyarországi románságról. A szerző mostani műve a román nép kialakulásától és megjelenésétől kezdve a modern román nemzet megteremtéséig átfogóan dolgozza fel a témát, különös hangsúlyt helyezve az interetnikus kapcsolatokra és azokra a történelmi „mérföldkövekre”, amelyek meghatározták a román nemzet fejlődését Magyarországon.

 
Nincsen nekönk több hazánk ennél

Ifj.Barta János-Papp Klára (szerk.): „Nincsen nekönk több hazánk ennél…”
Tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez
285 p. 3200 Ft

A 400. évfordulóra kiadott és új kutatási eredményeket tartalmazó tanulmánykötet a Bocskai-felkelés európai beágyazódásából kiindulva vizsgálja a felkelés  három fontos színterét és kapcsolatát  az egyházakkal. Külön fejezet foglalkozik Bocskai katonapolitikájával (hajdúk, székelyek).

 
Státusjogok

Dr. Tóth Judit: Státusjogok
260 p. 3200 Ft

A szerző a státusjog fogalmát a maga rendkívüli összetettségében is teljes körűen (jogi, jogtörténeti, szociológiai szempontok) vizsgálja. A kötetet haszonnal forgathatják majd a közjoggal, a legújabbkori magyar történelemmel és a nemzetközi migrációval foglalkozó szakemberek, de tekintettel arra, hogy mindennapi életüket érintő kérdésekről van szó, számíthat az  olvasók érdeklődésére is.