Olvasáskultúra és identitás

Gereben Ferenc: Olvasáskultúra és identitás – A Kárpát-medence magyar népcsoportjainak kulturális és nemzeti azonosságtudata
200 p. 3000 Ft

A szerző három évtizede kutatja eredményesen a művelődési szokások (elsősorban az olvasáskultúra) személyiségjegyekre gyakorolt hatását. E körben különösen izgalmas megállapításokra jutott a magyarországi és a határon túli populáció összehasonlítása során. A mostani kötete mondhatni összegzését adja az utóbbi témában elért kutatási eredményeinek.

 
Szavak, szólások, szövegek

Zoltán András: Szavak, szólások, szövegek. Nyelvészeti és filológiai tanulmányok
A/5 Kötött, 265 p. 2400 Ft

Szerző a szláv-magyar nyelvi kölcsönhatások révén keletkezett grammatikai jelenségeket vizsgálja.

 
A magyarországi Volksbund

Norbert Spannenberger: A magyarországi Volksbund 1938–1944
512 p.  4800 Ft

Az Oldenbourg Verlag kiadásában 2002-ben megjelent mű magyar nyelvű megjelentetése hiányt pótol. A témát az eddigi feldolgozásokhoz képest sokkal teljesebben és sokrétűbben dolgozza fel, ugyanakkor leszámol a Volksbunddal kapcsolatos közkeletű tévhitekkel.

 
A vándor és a bújdosó

Prohászka Lajos: A vándor és a bújdosó
A/5,  245 p.

A szerző a két világháború között a budapesti bölcsészkar pedagógia professzora, filozófus. Jelen műve eredetileg 1941-ben jelent meg, új kiadását nemzetkarakterológiai vizsgálatok, ill. a mai identitás-problémák újjáéledése indokolja.

 
Orgonazúgás Ravasz László: Orgonazúgás
A/5 224 p. 2800 Ft

Bev.: Takács Péter. A rendkívül gazdag életműből egy viszonylag korai, eredetileg 1923-ban megjelent, de már kiforrott gondolkodóként megnyilvánuló személyiséget ismerhetünk meg (újra).
 
Vándorlás és népességfogyás Vándorlás és népességfogyás. Interjúk a magyarok Magyarországra vándorlásáról. Szerk.: Tóth Pál Péter.
A/5. 355 p. 3800 Ft
 

A szerkesztő - az MTA Demográfiai Bizottság elnöke - Magyarország mai helyzetét, lehetőségeit és politikáját vizsgálja egy nagyszabású kutatási program segítségével. Ennek keretében 39 prominens magyarországi és határon túli magyar személyiséget szólaltatott meg a Magyarországra érkező magyar nemzetiségűek és az anyaország demográfiai helyzete - jövője közötti kapcsolatról. A könyv a magyarság (és bizonyos értelemben az európai népek) egyik legsúlyosabb problémájára kínál megoldási lehetőségeket.

 
Népiségtörténeti tanulmányok Szabó István: Népiségtörténeti tanulmányok. Szerk.: Erős Vilmos
245 p. 2800 Ft
 

A két világháború között alkotó kiváló debreceni történész tanulmányai eddig kötet alakban még nem jelentek meg. A függelék tartalmazza Szabó István és Mályusz Elemér levelezését.