Magyar utazók a Duna-tájon Miskolczy Ambrus (szerk.): Magyar utazók a Duna-tájon Tanárky Gedeon és Fenichel Sámuel erdélyi utazása
A/5, 186 p. 2400 Ft

Az ELTE Román Filológiai Tanszék égisze alatt folytatott kutatás összegzése a könyv. A két 19. századi személyiség útleírása a mai olvasó számára is érdekfeszítő olvasmány, miközben a gondos szerkesztésnek köszönhetően filológiailag is teljesen hiteles.
 
Magyar foglyok a Szovjetunióban Stark Tamás: Magyar foglyok a Szovjetunióban
A/5, 230 p. 3200 Ft

Hatszázezret meghaladja a szovjet fogságba került magyarok száma. Sokan ma is azt hiszik, hogy ők hadifoglyok voltak, holott – részben civil – kényszermunkásként robotoltak a szovjet munkatáborokban. Az ő sorsukról szól ez a könyv.
 
A harmadik út felé Erős Vilmos (szerk.): A harmadik út felé. Szabó István történész cikkekben és dokumentumokban
Régi Kisebbségkutatás Könyvek. B/5, 430 p. fűzött, 3600 Ft

A forrásgyűjtemény a kiváló debreceni történészprofesszor hagyatékából ad egy kiterjedt válogatást. Tartalmaz általa és hozzá írt leveleket, kiadatlan előadásszövegeket, feljegyzéseket, de tanulmányokat is. A mű fontos segédeszköze a népiségtörténeti kutatásoknak.

 
Együtt Szesztay Ádám (szerk.): Együtt. Az 1956-os forradalom és a határon túli magyarok
A/5, 244 p. 3200 Ft

A gyűjtemény a szerkesztő átfogó, bevezető tanulmánya után külön-külön foglalkozik a határon túli magyarlakta területeken lezajló eseményekkel és azok utóéletével. A rangsorolás igénye nélkül kívánkozik kiemelésre Koncsol László memoárja és Pál-Antal Sándor tanulmánya a székelyföldi megtorló perekről.
 
Keleti kereszténység Magyarországon Doncsev Toso–Szőke Lajos (szerk.): Keleti kereszténység Magyarországon
A/5, 360 p. fűzött. 3600 Ft

A tanulmánykötet miután bemutatja az ortodox, a görög katolikus és az örmény egyházat, külön vizsgálja egyházi művészetüket, zenéjüket, oktatásukat és egyházi nyelvüket. (Szerzők: Berke Feriz, Pirinyi István, Miskolczy Ambrus, Cselényi István, Nagy Márta stb.)
 
Irodalom a korfordulón Pomogáts Béla: Irodalom a korfordulón
A/5, 320 p. fűzött. 2800 Ft

A szerző újabb könyve ezúttal is a magyar irodalom egysége – szavával: egyetemessége – fenntartása mellett érvel. A látásmód igen széles, felöleli a magyar irodalom sajátos helyzetének és öntörvényűségének, a nyelvművelés szerepének, a magyarság – európaiság összefüggéseinek, valamint a határon túli irodalomrészek vizsgálatát.
 
Bánffy Miklós élete és kora Takács Péter: Bánffy Miklós élete és kora
A/5, 180 p. fűzött. 2400 Ft

Bánffy Miklós a 20. századi magyar história egyik legfajsúlyosabb személyisége: arisztokrata létére művész (két műfajban is), persze politikus is (egy ideig külügyminiszter), de legfőképpen részese, sőt esetenként alakítója, tanúja és hiteles megjelenítője a magyarság sorsfordító korszakainak.
 
Bevándorlás Magyarországra

Bevándorlás Magyarországra (szerk.: Tóth Pál Péter)
A/5, fűzött, 260 p. 2800 Ft

A tanulmánykötet a témában folytatott nagyszabású kutatás összegzése, hét témakört ölel fel. A migrációval foglalkozó szakembereken kívül számot tarthat – időszerűsége, fontossága és közérthető stílusa okán – az érdeklődő olvasók figyelmére is.