Szórvány és nyelvhatár Bodó Barna: Szórvány és nyelvhatár
Budapest, 2009. Lucidus Kiadó, 250 p., 2800 Ft

A határon túli magyar közösségek talán legsúlyosabb gondja a folyamatos szórványosodás, mert ez pozitív diszkrimináció hiányában asszimilációhoz vezet. A tanulmánygyűjtemény szerzője, az erdélyi egyetemi tanár Bodó Barna, a szórványkutatás legkiválóbb szakértője. Ebben a kötetében is újat hoz, úgy a szórványkérdés elméleti megalapozásában, mint a gyakorlati kutatásban és az egyetemi oktatásban.
 
Erdélyi út

Erdélyi út - Történelmi olvasókönyv. Szerk.: Pomogáts Béla
Budapest, 2009. Lucidus Kiadó, 240 p. 2800 Ft.

Az 1918 és 1944 közötti időszakot bemutató dokumentumkötet korabeli dokumentumokkal: tanulmányokkal, írói esszékkel, történeti iratokkal azt mutatja be, hogy az erdélyi magyarság miként vállalt nehéz küzdelmet az erdélyi magyar identitás, kultúra és szolidaritás fenntartásáért.

 
 
Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I. Orpheus világában avagy a magyar demokratikus politikai kultúra kezdetei.
Budapest, 2009. Lucidus Kiadó, 220 p. 2200 Ft

A mű egy négykötetes Kazinczy monográfia első darabja. Kazinczy 1790-ben Orpheus címmel indít folyóiratot. Halhatatlan dalnok akart lenni ő is, aki „tigriseket szelidít, tölgyfákat emel ki dalával".
 
Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig II. A virtus jegyében avagy a széphalmi mester erény-, nyelv- és nemzetszemlélete.
Budapest, 2009. Lucidus Kiadó, 280 p. 2600 Ft

A négykötetes mű második darabjának tartalmát leginkább Kazinczy egyik 1802-ben kelt levele jellemzi: „Kérlek, uram, szánj rá egy órácskát annak megfontolására, hogy az ember az igazságnak, virtusnak, emberiségnek, hazának mivel is tartozik?”
 
Erdély legendás levéltárosa Sas Péter: Erdély legendás levéltárosa. Kelemen Lajos és az erdélyi magyar tudományosság.
Budapest, 2009, Lucidus Kiadó, 176 p. 2400 Ft.

Kelemen Lajos munkásságával, bámulatos adat- és anyagismeretével, az erdélyi tudományos életben betöltött szerepével akarva-akaratlan találkozhat mindenki, aki az erdélyi művelődéstörténet eltelt évszázadainak különféle munkaterületein megszületett eredményeiről olvas. Nélkülözhetetlen forráskiadványain, jelentős alaptanulmányain kívül nagy érdeméül tudhatjuk, hogy elismert szakembergárdát nevelt ki, akik közé olyan jelentős tudósok sorolhatók, mint Szabó T. Attila nyelvészprofesszor, Jakó Zsigmond, Csetri Elek és Benkő Samu történettudósok.

 
Harmóniára teremtve Szörényi László: Harmóniára teremtve Tanulmányok Mátyás királyról.
Budapest, 2009. Lucidus Kiadó, 200 p. 2800 Ft

A kötet szervesen kapcsolódik a Mátyás-jubileum, a „reneszánsz év” hazai és külföldi rendezvény-, illetve kiadványsorozatához, nemcsak tematikájában, hanem keletkezésében. A benne található szövegek súlyát és minőségét nemcsak a nemzetközileg is a szakma legkiválóbbjai közé sorolt szerző személye adja, hanem azok a fórumok – többnyire külföldi konferenciák – amelyek ezeknek helyet adtak. A kötet nemcsak a múlt mélyebb megismerését szolgája, hanem iránymutatást ad a jövőbeli kutatásokhoz is.  
   
Nemzet és szellemtörténet Zolnai Béla: Nemzet és szellemtörténet
Budapest, 2009, Lucidus Kiadó, 220 p. 2600 Ft

Zolnai Béla a reformkonzervatív irányzathoz tartozott, a hagyomány és korszerűség ötvözését vállalta mind irodalom történészként, mind a nyelvesztétika máig legnagyobb művelőjeként. Ezt a tanulmánykötetet 1939 táján állította össze, de kiadása a Szegedi Egyetem Kolozsvárra való költöztetése miatt elmaradt.