Megközelítések II.

Borsi-Kálmán Béla: Megközelítések II. Tanulmányok, esszék, beszélgetések. Budapest, 2012. Lucidus Kiadó. 256 p. 3000 Ft

 

A kötetbe sorolt tanulmányok, esszék és portrévázlatok a Kárpát-medence és környezete XIX-XX. századi társadalomépítésének buktatóiról szólnak; a régió nemzetfejlődései lépéshátrányairól, a "nemzeti" sport és a nemzetkarakterológia összefüggéseit világítják meg - több szólamban, és többféle "megközelítésben.

 

Bevezetés az összehasonlító irodalom-tudományba

Fried István: Bevezetés az összehasonlító irodalom-tudományba. Budapest, 2012. Lucidus Kiadó. 263 p. 3200 Ft.

 

A mű az első, magyar szerző által, magyar nyelven, magyar célközönségnek készült monográfia; a téma egyes részterületeinek elméleti-módszertani és gyakorlati példákkal igazolt feldolgozását kínálja föl.

 

Az I és a II. Vatikáni mitográfus

Isteni fabulák. Az I és a II. Vatikáni mitográfus. Szerk.: Kulcsár Péter. Budapest,2012. Lucidus Kiadó. 196 p. 2600 Ft.

 

A kötet a VIII. században keletkezett latin nyelvű I. és II. Mythographus Vaticanus magyar fordítását tartalmazza. 229 meg 275 rövid fejezetben előadja a görög-római mitológia egyes istenekről, személyekről, illetve eseményekről szóló történeteit. Az eredeti elbeszéléseket a saját korában érvényes tudománynak megfelelő racionális és keresztény értelmezésekkel látja el. A szöveg magyarul még nem jelent meg. A latin eredetit Kulcsár Péter adta ki kritikai kiadásban 1987-ben a Brepols Kiadónál.

 

Ont he Path to Romanticism

Miskolczy, Ambrus: Ont he Path to Romanticism: the Gypsies of the Enlightenment. The Tiganiada (Gypsiada) or the reflection of the Gypsy image and self image in Hungarian and Romanian literature. Budapest, 2012.Lucidus Kiadó 160 p. 2400 Ft.

A Cigányiász avagy a cigánykép és az önkép megjelenítése a magyar és román irodalomban A tanulmány szerzője a Cigányiász történetét kívánja rekonstruálni, számba véve a különböző megközelítéseket és értékeléseket, a szimbólumrendszerét, boldogságtanát, politikai filozófiáját. A kötet végén bőséges jegyzet-apparátus található. A Cigányiász a román irodalom első remekműve, ezzel kezdődött a modern román irodalom, szerzője Ion Budai-Delenau.

 

Created for harmony

Szörényi, László: Created for harmony. Studies and essays on King Mathias.Budapest, 2012.Lucidus Kiadó. 151 p. 2400 Ft.

Szörényi László e kötetben Mátyás királyról, illetve a Hunyadi-kor humanista irodalmáról és kultúrájáról szóló tanulmányait gyűjtötte össze. Szinte minden fejezet a 2006-os Reneszánsz év alkalmából készült, amelynek során Magyarország és Európa Mátyás király trónra léptének 650. évfordulóját ünnepelte.

 

 

 Térvesztés és határtalanítás

Térvesztés és határtalanítás. A magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai. Budapest, 2012. Nemzetpolitikai Kutatóintézet , Lucidus Kiadó. 287 p. 2500 Ft.

Állapotfelmérésre újra és újra szükség van, hiszen a helyzetkép mindig csak pillanatnyi lehet. A nyelvi jogok felmérésének munkája egy soha véget nem érő nemzetpolitikai feladat, viszont állomásai annál inkább fontosak. Ez a kötet ebben a munkában a következő mérföldkőnek tekinthető.