Bethlen Gábor országalkotó politikája

Makkai Ernő: Bethlen Gábor országalkotó politikája.

Budapest, 2013. Lucidus Kiadó. 150 p. 2400 Ft.

 

Makkai Ernő értékes tanulmányaiban a történetfilozófia alapjait és szempontjait kereste és fejtegette. Bethlen Gábor országalkotó politikája (1914) c. nagyszabású munkájában ezen elveknek alkalmazásával mélyebbé és tudatosabbá teszi Bethlen történelmi nagyságáról és jelentőségéről vallott felfogást. A kötethez Filep Tamás Gusztáv írt értő tanulmányt.

 

Fenyő a sziklán

Kozma László: Fenyő a sziklán. Erdélyi katolikus lelkipásztorok vallomásai.

Budapest, 2013. Lucidus Kiadó. 3000 Ft

 

Erdélyi papok vallanak ebben a könyvben életük eseményeiről, melyek fordulatosan, sokszor humorosan tükrözik a történelem nagyobb összefüggéseit. Tamás József csíkszeredai püspök az erdélyi magyar egyházak helyzetét, történetét is bemutatja. Léstyán Ferenc plébános személyes élményei alapján tekinti át az 1950-es évek megpróbáltatásait. Darvas-Kozma József csíkszeredai plébános, templomépítő a gyakorlati helytállás lehetőségeit mutatja be. Daczó Árpád ferences szerzetes a Csíksomlyói Szűzanya kultuszával kapcsolatosan tár fel újabb részleteket, érdekes történeteket. Bodoni Árpád a vidéki plébános nem könnyű sorsát mutatja be. Kállay Emil Sárközi Sándorral együtt a piaristák erdélyi visszatéréséről számol be. Az interjúkból a csíksomlyói kegyhely története is kirajzolódik.

 

A modernitás útjain és tévútjain

Miskolczy Ambrus: A modernitás útjain és tévútjain.

Budapest, 2013. Lucidus Kiadó. 296 p. 3200 Ft.

 

A tanulmánykötet a román modernitás alapkérdéseit vizsgálja és azt, ahogy ezeket maguk a románok látták a legmagasabb elméleti szinten. Kiemelkedő szerepet szán a szerző Lucian Boia munkásságának, aki olyan bátran ír a német történelemről, a románok első világháborús szerepéről, a rendszerváltozások és az értelmiségiek viszonyáról, mint addig senki.

 

Tanulmányok a magyarországi jászok és a jászság

Tóth Péter: Tanulmányok a magyarországi jászok és a jászság középkori történetéből.

Budapest, 2013.Lucidus Kiadó. 200 p. 2600 Ft.

Noha a jászok és a kunok múltja régóta foglalkoztatja a történettudományt,  úgy tűnik, hogy  az eddig elért,  eredményeket teljesebbé lehet tenni, valamint új problémákkal is számolni kell. A kötet  gerincét azok a legtöbb esetben jelentősen kibővített tanulmányok alkotják, amelyeket a szerző az elmúlt években, különféle periodikákban és konferencia-kiadványokban publikált. Ezek a tanulmányok olyanokkal egészültek ki, amelyek még nem jelentek meg nyomtatásban – a gyűjtemény így szinte monográfia-szerűen mutatja be tárgyát, a Magyarországra települt jászok és a Jászság középkori történetét.

 

Erdély felől

Bertha Zoltán: Erdély felől.

Budapest, 2013. Lucidus Kiadó. 241 p. 3000 Ft.

Az irodalomtörténész középgenerációhoz tartozó Bertha Zoltán az anyaországi Erdély-irodalom kutatásnak az egyik legkiválóbb képviselője. Ez a kötet nem egyszerűen átfogó és új felismerésekkel ékesített értékelése a 20. századi erdélyi magyar irodalomnak, de eredeti szemlélettel az erdélyi folyamatokat több helyen a korabeli magyarországi népi írótársadalom gondolati rendszerével összefüggésben tárgyalja.