Zsidók Temesvárott

Borsi-Kálmán Béla: Zsidók Temesvárott… és széles e világon. Esszék a magyar–zsidó (zsidó–magyar) szimbiózis történetéből. Budapest, Lucidus Kiadó. 2014. 304 p. 3200 Ft.

 

Az ELTE Kelet-Európa tanszékének professzora hosszú évek óta foglalkozik a magyar nemzetté válás- és nemzettudat problematikájával, amelynek keretében főként arra keres választ, hogy a sajátos kelet-közép-európai társadalomtörténeti és mentális viszonyok közepette hogyan ment végbe a francia típusú nemzetállami modell adaptációja illetve ennek eredendő fogyatékosságai miként hatottak a térség többi nemzetével (különösen a románsággal) fenntartott kapcsolatainkra.

 

Bolyongás a (kelet-) közép-európai

Fried István: Bolyongás a (kelet-) közép-európai irodalmi labirintusban. Egy soknyelvű, sokműveltségű régió „természet”-rajza. Budapest, Lucidus Kiadó. 2014. 210 p.3000 Ft.

 

Kelet-közép-európai kalandozások a múltban és a jelenben: a történelem és az irodalom tanulságával szembesít ez a kötet. Előítéleteket tesz mérlegre, vitás kérdéseket mutat be, elgondolkodtat a térség távolabbi és közelebbi múltjából levonható tanulságokon. Fölkínálja a párbeszéd esélyét a régió tudományosságának, abban a reményben, hogy a közös sorsról való elmélkedés közelebb hozza egymáshoz a a rokonságról tudó, ám azt néha szégyellő kultúrákat.

 

 

Népességfogyás – Vándorlás

Tóth Pál Péter: Népességfogyás – Vándorlás. Budapes, Lucidus Kiadó. 2014. 261 p. 3200 Ft.

 

A könyv, amelyet az olvasó kezében tart, Magyarország demográfiájának két központi témájával foglalkozik, a népességfogyás és a vándorlás kérdésével (amelyek egyébként Európa –szerte jellemző folyamatok) A szerző Tóth Pál Péter, az ország egyik prominens demográfusa, ebben a munkájában különböző szempontok szerint vizsgálja e két folyamatot, és bemutatja  ezek egymást erősítő hatását.