barna.jpg

Barna Gábor: Táji kapcsolatok, helyi sajátosságok. Néprajzi írások a jászok é a kunok földjéről. Budapest, Lucidus Kiadó.2016. 306 p. 3500 Ft.

 

A kötetbe válogatott tanulmányok egyrészt a jászkunsági települések,kistájak kiterjedt kapcsolathálóját reprezentálják, másrészt bemutatnak egy-egy szeletet a Nagykunság, a Kiskunság, a Tiszazug és a Körös-völgy – egymással is érintkező – mindennapi életéből, sajátos helyi kultúrájából.

 

 

Nemzet a csillagokban

Bertha Zoltán: Nemzet a csillagokban. Budapest, Lucidus Kiadó. 2016. 229 p. 3200 Ft.

 

E tanulmánykötet fő törekvése, hogy jellegadó példákon keresztül járuljon hozzá a modern magyar irodalom sajátos értékminőségeinek tudatosításához, mindenkori megbecsüléséhez; a természetes szervességében egységes – a kisebbségi sorsban született értékeket is egyenrangúként átölelő – sokszínű magyar irodalom , művészet , kultúra védelmének, tiszteletének erősítéséhez, s recepciójának  folyamatos gazdagításához.

 

Balegyenes

Simon István: Balegyenes. Budapest, Lucidus Kiadó. 2016. 143 p.

 

A kismonográfia azt kívánja érzékeltetni – elsősorban magyar levéltári források alapján, – hogyan közelített az eurokommunizmus kérdéséhez a magyar pártvezetés a pártkapcsolatok keretein belül. Természetesen a szűkebb keresztmetszeten túl, a hatvanas-nyolcvanas évek „kommunista mozgalmának” vitái és a nemzetközi történések bizonyos mozzanatai is érzékelhetővé válnak.